ในปีที่ผ่านมาทองคำเป็นหนึ่งธุรกิจที่ช่วยอุ้มเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างโดดเด่น ทำให้การส่งออกในภาพรวมของไทยตัวเลขการขยายตัวไม่ติดลบมากเกินไปและยังสร้างรายได้แก่นักลงทุนและประชาชนที่ซื้อทองเก็บไว้ช่วง 1-2 ปีเพราะตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันสามารถสร้างผลตอบแทน 20% แล้ว

ยอมรับว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านทองของไทยได้แนะนำนักลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยการลงทุนออนไลน์ทองคำ ทำให้บรรดาเศรษฐีเพื่อนบ้านชอบซื้อทองแท่งเก็บไว้จำนวนมากในช่วงปีก่อนๆ เนื่องจากราคาค่อนข้างถูก และการเก็บทองได้ผลตอบแทนดี เพราะหากเก็บไว้ในรูปแบบเงินอาจทำให้อ่อนค่าลงได้ เมื่อราคาทองปรับเพิ่มขึ้นทำให้มีการนำทองมาขายคืน และร้านทองไทยก็ได้ทำการส่งออกทองออกไปทันที ซึ่งเศรษฐีในประเทศเพื่อนบ้านบางรายขนทองนับ 100 แท่งมาขายในช่วงที่ราคาสูง ส่งผลให้ในปีนี้ไทยส่งออกไปแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% ถือว่าในปีนี้ทองคำเป็นสินค้าที่ช่วยอุ้มเศรษฐกิจไทยและการส่งออกไทยไว้

อย่างไรก็ตามแม้ว่าความต้องการทองคำในประเทศเพื่อนบ้านของไทยอยู่ในระดับสูงทั้งในบริเวณชายแดนและหัวเมืองต่างๆ แต่ร้านทองไทยคงไม่กล้าที่จะออกไปเปิดร้าน เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย ดังนั้น วิธีการขยายตลาดก็จะเน้นการลงทุนแบบออนไลน์หรือขายผ่านร้านทองในประเทศเพื่อนบ้าน และบางแห่งอาจมาเป็นลูกค้าของร้านทองในไทย และเห็นได้ว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาร้านทองต่างมีการจัดกิจกรรมและทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่ง

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.futsal-senmon.com/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%97/
Twitter